STHLM Musiks Miljöpolicy

Vi på STHLM Musik arbetar kontinuerligt med att ändra våra arbetsrutiner och arbettsätt så att de påverkar miljön på minsta möjliga sätt. Vi arbetar givetvis enligt rådande lagstiftning och arbetar med bland annat följande miljöaspekter för att minska våran miljöpåverkan. 

Bland annat gör vi följande:

1. Vi återvinner och källsorterar

2. Vi återanvänder kartonger och packmaterial

3. Vi föredrar att skicka information, kvitton och fakturor via mail

4. Vi väljer leverantörer efter miljöpåverkan och var de har sitt lager för att minska på transportväg

Om ni har fler förslag på hur vi som företag kan arbeta mer miljöorienterad så är ni välkomna tt kontakta oss på mail. Maila oss på andre@sthlmmusik.se